ORDBLINDHED (dysleksi) og sprogets lyde.

Det synes oplagt, at læsevanskeligheder må have noget med synet at gøre. Slet så enkelt er det dog ikke. Nogle børn og voksne har læseproblemer, hvor det visuelle system spiller en rolle enten alene eller som forstærker af vanskelighederne. Men i de senere år er man blevet mere opmærksom på sammenhængen mellem den tidlige sprogudvikling og læseudviklingen senere hen.

Sprog læres først via øret. Medens man lærer, øges hjernens evne til at opfatte, adskille og fortolke sprogets lyde. Sproglyde er sat sammen af mange forskellige enkelt-lyde hver især med bestemte styrker, frekvenser (tonehøjder) og varigheder. Det auditive system afkoder disse enkeltheder.

Hvis et barn på grund af arvelige forhold, eller måske på grund af langvarige eller hyppigt gentagne hørenedsættelser i 0-3 års alderen, ikke kan opfatte alle sproglyde godt nok, får det betydning for udviklingen af talesproget og senere for evnen til at sammenkoble sprogets lyde med skrevne ord og bogstaver. Læseproblemer har derfor oftest rod i den tidligste sprogudvikling og ca. halvdelen af børn med læseproblemer har arvet årsagerne til disse vanskeligheder.

Faresignalerne er mange som f.eks..:

·        forsinket udvikling af talesproget

·        problemer med sprogets lyde: kan ikke rime, misforstår ord der lyder ens

·        problemer med udtale: forkert udtale, vanskeligheder ved at finde det rette ord, tøvende

·        kan ikke følge en mundtlig instruktion

·        uopmærksom eller dagdrømmer

·        taler uden egentlig at sige noget

·        kan ikke genfortælle en kort historie i rigtig orden

·        taler i meget korte sætninger eller med begrænset ordforråd

·        forstår ikke ”billedsprog”

·        forstår ikke det vigtigste af en besked

·        staveproblemer

Ved almindelige undersøgelser af hørelsen afsløres oftest ingenting. Man taler derfor om at barnet kan have centrale auditive forarbejdnings-problemer (på engelsk Central Auditory Processing Disorders), som kun kan afsløres ved specielle undersøgelser.

Ud over at give indlæringsvanskeligheder har sådanne problemer også ofte betydning for barnets hele adfærd med uopmærksomhed, hyperaktivitet og ulyst til at deltage på lige fod med andre.