LYDTRÆNING

God og struktureret undervisning, hvor alle sanser tages i anvendelse, kan bringe ordblinde børn et godt stykke på vej og i mange tilfælde lære dem at kompensere for deres handikap.

Selve problemet med at opfatte sprogets lyde korrekt, kan afhjælpes gennem undervisning, men også ved lydtræning, hvor eleven i 10-15 min. hver dag gennem nogle måneder lytter til specielt indspillede lydbånd, der stimulerer hørelsen i netop de frekvensområder, som den enkelte har problemer med. Lydbåndene skal fremstilles individuelt på baggrund af omhyggelige sprog- og høreundersøgelser. Denne specifikke, auditive træning ændrer den neurale aktivitet på en sådan måde, at evnen til korrekt opfattelse af sprogets lyde forbedres. På længere sigt viser det sig ved forbedret stavning og øget læsehastighed med færre fejl. Når hastigheden øges og antallet af fejl bliver mindre, øges også forståelsen af det læste.

Den her beskrevne metode er inspireret af den s.k. Volf-metode fra 50-erne, men er moderniseret af BDRL i lyset af de seneste mange års forskning i sammenhængen mellem auditive vanskeligheder, udviklingen af talesproget og sammenhængen med skriftsproget.

En gruppe finske forskere ved Oulu Universitetet under ledelse af Dr. Pirjo Korpilahti offentliggjorde ved en konference i Italien i Juni 2002 resultater fra en efterprøvning af denne lydstimulationsmetode, der her er kaldt Auditiv Diskriminations Træning (ADT). Konklusionen er, at den virker.